Τι πρέπει να καλύπτει ένα ασφαλιστήριο

Ένα ασφαλιστήριο υγείας για να είναι έγκυρο και αποδεκτό από τις αρχές μετανάστευσης θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Α. Να περιέχει συγκεκριμένες καλύψεις

Αυτές είναι

  1. 10.000€ κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης σε Δημόσιο νοσοκομείο
  2. 1.500€ ιατροφαρμακευτικά έξοδα (ιατροί, εξετάσεις κτλ) σε Δημόσιο νοσοκομείο
  3. 15.000€ κάλυψη για μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα

Β. Να είναι εξοφλημένο σε ετήσια βάση

Γ. Να μην περιέχει εξαιρέσεις και ειδικούς όρους

Αυτό σημαίνει ότι άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας για τα οποία θα τεθούν ειδικοί όροι από την ασφαλιστική εταιρεία, ίσως έχουν πρόβλημα με το ασφαλιστήριό τους.

Δ. Να μην προβλέπει απαλλαγή ανά νοσηλεία αλλά max 20% συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα.

Οποιοδήποτε ασφαλιστήριο, ακόμα και κάποιο ανώτερο ή ακριβότερο, αν δεν έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τυπικά δεν γίνεται δεκτό.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.

τηλ. κέντρο: 211 800 4634